محصولات فروشگاه یراق سازان پرستو | تولید انواع قفل و دستگیره

قفل 6.5 سرویس پرستو زبانه برنجی

بدنه و درپوش از ورق روغنی 1 میلیمتر با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک است. پیشانی از ورق روغنی 2.5 میلیمتر با پوشش ساتن یا زرد است. زبانه قفل از جنس برنج بوده که قابلیت چپگرد و راستگرد شدن را دارد. زبانه قفل از جنس برنج بوده و قابلیت قفل شدن در یک مرحله را دارد. محور دستگیره قفل از جنس آهن اتومات شش گوش با سطح مقطع 8 میلیمتر میباشد.

قیمت : 0 تومان